Aa

A, a, første bokstav i det latinske, egentlig romerske, alfabetet. Det er første bokstav også i det greske alfabetet (A, α) som ligger til grunn for det latinske, og i det fønikiske som det greske stammer fra. I den opprinnelige billedskriften har tegnet gjengitt et kuhode med horn. I semittiske språk betegner bokstaven en ustemt strupelyd som dannes ved at stemmebåndene presses sammen og deretter blir sprengt fra hverandre.

Bokstaven heter ‘alif på arabisk og ‘alef på hebraisk (‘betegner strupelyden), på gresk alfa. Gresk har ikke noen slik strupelyd, og der fikk tegnet lydverdien a. De semittiske alfabetene har ingen tegn for vokaler. I de eldste greske innskrifter er tegnet en liggende A. AlefEtruskerne tok opp det greske alfabetet og kalte bokstaven a; fra dem kom bokstaven og dens navn til romerne og fra dem gjennom flere mellomledd til oss.

I den eldre runerekken var A den det 4., i den yngre det 10. tegnet – med lydverdien A. Runens navn er As, Ass og betyr gud, åsagud, guddommelighet.

AssGermansk navn: Aza (Ansuz)
Urnordisk: ansuR
Norrønt navn: Óss, Áss
Anglosaksisk navn: Aesc, (Os, Ac)
Islandsk navn: Óss, Áss

Arno Pro – OpenType

Arno er oppkalt etter elva som renner gjennom Firenze; byen som er selve hjertet i den italienske renessansen. Arno er inspirert av typer fra 1500 og 1600-tallet, og designet av Adobe designeren Robert Slimabach.

Arno Pro

Green apple

An Apple a day keeps Windows away

Okai, så er første bokstaven i eple ‘e’ og ikke ‘a’. Men på gammalnorsk var det apal, eg. epletre. På dansk finnes en tilsvarende form, abild. Vi finner igjen dette i Abildsø; eplehøyden og Apalløkka; epleløkka i Oslo.

Apple - logo

Hebraisk Alef

Aleph. Det latinske alfabet kom til Romerriket via etruskerne fra den greske kultur. Det gamle greske alfabet bygget igjen på det hebraiske. Dette ser vi lett om vi tar for oss navnene på de første bokstavene. På gresk heter de Alpha, Beta, Gamma, Delta og på hebraisk, Aleph, Bet, Gimmel, Daleth. Hebraisk tilhører den semittiske språkgruppe og av disse språkene er sannsynligvis egyptisk det eldste.

Hebraisk Alef

The A -Team (1983-1987) er en amerikansk actionserie med George Peppard, Mr. T, Dirk Benedict og Dwight Schultz i hovedrollene.

Hebraisk Alef

a (mus.), tone, sjette trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i A-dur og a-moll; toneart og akkord med a som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen a senket med en halvtone kalles ass, hevet med en halvtone aiss. I middelalderen var a utgangspunkt for skalasystemet (abcdefg) og dermed skalaens første trinn. Énstrøken a (kammertonen) legges som oftest til grunn for stemmingen av instrumenter; svingetallet for denne er etter internasjonal standard ISO 1955 a' = 440 Hz.

Augustus

A (på romerske mynter), på romerske mynter forkortelse for Augustus.

Adobe logo

Adobe Systems er et amerikansk selskap som lager og utvikler programvare til Windows og Mac OS X. Selskapet ble etablert i 1982 og programporteføljen spenner fra publiseringsprogram for Internett til avansert bildebehandling. Deres produkter framstår som markedsledere, og benyttes av bedrifter innenfor reklame og publisering, som f.eks Illustrator, InDesign og Photoshop. I desember 2005 overtok Adobe Macromedia med bla. Flash og Dreamweaver.