Aa

B, b, den andre bokstaven i det latinske alfabetet. Det er også andre bokstav i det greske alfabetet (Β, β), som det latinske stammer fra. B er en leppelyd. Dens semittiske navn betyr 'hus' (hebr. beth , jfr. Betlehem, 'brødhus'). I den opprinnelige billedskriften har tegnet vært et riss av et hus. Grekerne omdannet navnet til betâ. Etruskerne og etter dem romerne kalte bokstaven be. I flere språk (spansk, russisk, nygresk) kan bokstaven betegne enten en bilabial (b) eller en labiodental (en mellomting mellom norsk b og v). Den greske bokstaven beta har sammen med den foregående alfa gitt alfabetet navn.

I den eldre runerekken var B det 18. tegnet, i den yngre det 13 – med lydverdien B. Runens navn er Bjarkan og betyr bjørk, bjørkeris, bjørkekvist.

BjarkanGermansk navn: Bercna (Berkano)
Urnordisk: berkana
Norrønt navn: Bjarkan
Anglosaksisk navn: Beroc
Islandsk navn: Bjarkan

Woodstock

Herbert Bayer (født 5. april 1900 i Haag am Hausruck Oberösterreich - død 30. september 1985 i Montecito (USA) var grafikkdesigner, typograf, utstillingsarkitekt, maler, fotograf og lærer.

Bauhaus – Herbert Bayer

Font Bauhaus

Bauhaus

Bauhaus er det korte navnet for Staatliches Bauhaus (tysk for «statlig byggehus»), en tysk høyskole for formgivning og anvendt arkitektur som eksisterte fra 1919 til den ble stengt av nazistene i 1933.

Chair

The Wassily Chair (1925) er verdens første stålrørsmøbel. Designet av Marcel Breuer for Wassily Kandinsky.

Hebraisk Alef

B (fys.), symbol for bel, enhet for effektforhold; desibel (av desi- og etter A. G. Bell), symbol dB, internasjonalt godkjent enhet for lydreduksjon og for lydnivå; også vanlig brukt for å angi demping av elektriske og optiske signaler. 1 dB = 0,1 bel (B).

Hebraisk Alef

Bjørnefamilien (Ursidae) er en relativt liten gruppe av store rovdyr som deles inn i åtte arter. Selv om gruppen av bjørner er liten er artene i denne familien spredt utover store landområder. De har vært kulturelt svært viktige dyr for menneskelige populasjoner i de områder hvor de finnes.

Hebraisk Alef

B-film, billigprodusert amerikansk spillefilm laget for visning i dobbeltprogram sammen med en vanlig påkostet film (A-filmen). B-filmene ble vanlige 1932, og forsvant fra kinoene sammen med dobbeltprogrammene i begynnelsen av 1950-årene. Betegnelsen brukes også om lavbudsjettsfilmer fra 1950- og 1960-årene (f.eks. Roger Cormans filmer), og om nyere underlødig film.

Augustus

Balls! Helvik, Jakob, 1844-1934, født i Stavanger, norsk rørlegger og blikkenslager, foregangsmann i norsk hermetikkindustri. Han fremstilte i 1860-årene de første (håndlagde) blikkesker til nedlegging av ansjos, konstruerte de første norske maskiner til fremstilling av hermetikkesker og etablerte et flytende røkeri for behandling av brisling på selve fangstfeltet. Han var den første som la ned fiskeboller i kraft.

Adobe logo

Brikke (eng. chip), betegnelse på den lille biten silisium som inneholder en integrert krets. En slik brikke har en rektangulær form der sidekantene er 1-10 mm, mens tykkelsen er noen tidels mm. Et stort antall elementer (fortrinnsvis transistorer) som ligger i et tynt sjikt i brikkens overflate, utgjør den integrerte kretsen. Disse elementene er sammenkoblet med et metall-mønster.