Aa

C, c, tredje bokstav i det latinske alfabetet.

Bokstavformen er dannet av den tredje bokstaven i det greske alfabetet Γ, γ, som i sin tur stammer fra den tilsvarende fønikiske bokstaven. Den heter på hebraisk gimel, av grekerne kalt gamma. På fønikisk og gresk var lydverdien g. Etruskisk hadde ikke denne lyden og brukte bokstaven for lyden k. Da romerne overtok det etruskiske alfabetet, brukte de c både for g- og k-lyden. Rester av denne bruken finnes i latin, når navnet Gaius forkortes C. og Gnaeus Cn. i skrift. For å skjelne mellom lydene g og k dannet romerne bokstaven G på 200-tallet f.Kr. Gjennom hele oldtiden uttalte romerne c som k foran alle vokallyder. Det forklarer at Caesar ble lånt i germanske språk med k-lyd: Kaiser, keiser, jf. latinsk cellarium, kjeller, cista, kiste o.l. Bokstavens navn var hos etruskerne og romerne ce, uttalt ke. Først fra tidlig middelalder ble den uttalt se.

Nå uttales c foran e og i som tʃ på italiensk, som ustemt s på fransk, som en lespende s-lyd på spansk omtrent tilsvarende engelsk th, men som s på spansk-amerikansk og på portugisisk og som tʃ på rumensk. Skal man uttale c som s på fransk og portugisisk foran andre vokaler, skriver man ç. Uttalen som k foran e og i uttrykkes på italiensk ved ch, på spansk og portugisisk ved qu. I de nordiske språkene forekommer c bare i fremmedord og uttales foran e, i, y, æ og ø som s, ellers som k. De samme regler gjelder i engelsk, mens c foran e, i, y på tysk uttales ts. I tsjekkisk, polsk, ungarsk, slovensk og kroatisk rettskrivning har c lydverdien ts, i tyrkisk dʒ. C med hake, č, brukes i slaviske og baltiske språk og i samisk med lydverdien tʃ. Ord som ikke finnes under č, kan søkes under cz, tsch, tsj.

James Cagney

Clearface Gothic – OpenType:

Designet av Morris Fuller Benton for American Type Founders og publisert første gang i 1910.

Arno Pro

Cagney, James

1899-1986, amerikansk filmskuespiller. Etter å ha opptrådt som skuespiller og danser på varietéscener og på Broadway i 1920-årene, filmdebuterte Cagney 1930 og slo i gjennom i The Public Enemy (Samfunnets fiende, 1931). Rollen som hensynsløs gangster varierte han i senere filmer, bl.a. Angels With Dirty Faces (Svarte engler, 1938) og Each Dawn I Die (1939). Cagneys utstråling kunne også anvendes med hell i sang- og dansescenene i Yankee Doodle Dandy (1942; Oscar-pris), hvor han spilte entertaineren George M. Cohan. Etter 20 års fravær fra film spilte han i Ragtime (1981). Selvbiografi: Cagney by Cagney (1976).

 

Hebraisk Alef

C, symbol for metrisk karat, 1 c = 0,2 g, masseenhet for perler, diamanter og edelstener.

Karat er gresk for 'frø fra johannesbrødtreet'.

Historikk. Frø av johannesbrødfrukten ble pga. sin konstante vekt brukt som vektlodder i Orienten i gammel tid ved veiing av edelstener. Kjernene varierte imidlertid i størrelse og vekt fra land til land, noe som førte til at Europas forskjellige edelstenssentre tidligere brukte en karat som varierte atskillig, i London f.eks. 0,2053 g, i Firenze 0,1972 g, i Amsterdam 0,2057 g. Forsøkene på å standardisere og forenkle karatenheten førte til innføringen av den såkalte metriske karat 1. april 1914.

Hebraisk Alef

C i amerikansk tegnspråk:

Tegnspråk er språk som er basert på visuell kommunikasjon. Det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden. Dette fordi ingen har oppfunnet tegnspråkene, de har i mange tilfeller utviklet seg akkurat like naturlig som talespråkene. Tegnspråkene er ikke talespråk med tegn heller, de har en egen grammatikk. Grammatikken i tegnspråk er like komplekse som i talespråk og baseres på å kombinere håndformer, plasseringen og bevegelsen til hendene, armene eller kroppen og ansiktsuttrykk.

Adobe logo

C, tone, første trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i C-dur og c-moll; toneart og akkord med c som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen c senket med en halvtone kalles cess, hevet med en halvtone ciss.

Den høye C eller Soprano C ligge to oktaver over vanlig C. Myten skal ha det til denne tonen kan knuse glass når de beste divaene trår til for fullt.

Augustus

C-vitamin, L-askorbinsyre, et vannløselig karbohydratderivat, se: Vitaminer (av vita og amin), betegnelse for en gruppe organiske forbindelser med det til felles at de er essensielle (livsviktige) for dyr og mennesker i små mengder som må tilføres gjennom kosten. Dagsbehovet varierer fra noen få mikrogram (μg) til milligram (mg). Vitaminene er nødvendige for normal vekst og utvikling, og opprettholdelse av stoffskifteprosessene. Vitaminene virker ofte ved å være en del av enzymers organiske kofaktorer (koenzymer, prostetiske grupper). Som deler av enzymsystemene utøver vitaminene en katalytisk funksjon. Utviklingen i biokjemien, i vår forståelse av cellemaskineriet, har vært nært knyttet til fremskritt i vitaminforskningen.

Adobe logo

C, programmeringsspråk for datamaskiner, utviklet 1972 ved Bell Laboratories, USA for å gjøre det enklere å overføre operativsystemet UNIX til andre maskiner. C fremstår som en mellomting mellom assemblerspråk og høynivåspråk ettersom det gir brukeren mulighet til å behandle informasjon på bit-nivå. Dets spesielle egenskap ligger i muligheten til å skrive effektive, maskinorienterte rutiner, samtidig som språket er flyttbart fra maskin til maskin.

C består av en kjerne med en liten mengde innebygde maskinvare-avhengige funksjoner. Resten av funksjonene i C er maskinvare-uavhengige og tilhører et «bibliotek» som er tilgjengelig for C-programmer.

C ble svært populært for å skrive kommersiell programvare i annen halvdel av 1980-tallet, og ble standardisert av ANSI og ISO i 1989. Aktuelle utgaver av Unix er skrevet i C.