Aa

E, e, den femte bokstaven i det latinske alfabetet. Den er en fremre, halvtrang vokal. I de semittiske og egyptiske alfabeter betegnet den en konsonant (en h-lyd), men i gresk har den fått verdien e. I norsk betegner E både den rene e-lyd (ren, vet), æ-lyden (både kort og lang, f.eks. herre, her), og den sentrale vokalen ə i trykklette stavelser (lese). I personnavn er e etter i (etter tysk mønster) ofte stum og viser at i er lang, f.eks. Diesen.

I det eldste runealfabet betegnes den ved 3. rune i 3. ætt (se runer), som sannsynligvis er dannet av en liggende E. Det yngre runealfabetet har ikke noe særskilt E-tegn, men bruker I til å betegne både E og I. Runens navn er Eh, Ehol, Jor og betyr hest.

AssNorrønt navn: Ehol, Ior
Urnordisk: ehwaR
Germansk navn: Eys (Ehwaz)
Anglosaksisk navn: Eoh
Islandsk navn: Eykur

White Horse

Sokrates død

David, Jacques-Louis; "Sokrates død", 1787. Olje på lerret. 129.5 x 196.2 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Egyptienne – OpenType

Egyptienne er monolineære skrifttyper med plateformede og vinkelrette seriffer. Seriffene er vanligvis noe tynnere enn grunnstrekene. Skrifttypene ble vanlig med utbredelsen av skrivemaskiner som dannet en egen undervariant. En annen undervariant er italienne eller westernskrift med overdimensjonerte seriffer. Navnet Egyptienne skriver seg fra napoleonstiden og empirestilen. Napoleon var en ivrig utgraver og kulturplyndrer av Egypt.

Arno Pro

 
Til venstre; The White Horse of Uffington (flyfoto)

Empire

Empire og senempire er betegnelser på de sene fasene av klassisistisk arkitektur og kunsthåndverk. Den har navn etter Napoleons keiserdømme fra 1804 til 1815. Betegnelsen empire blir imidlertid også brukt om perioden etter Napoleons fall, til ut i 1820-årene. Senempire blir brukt om det fremherskende stilpreget i senere arkitektur og dekorativ kunst til ca. 1850.Poster

Hebraisk Alef

E, E-nummer, system for merking av tilsetningsstoffer i matvarer. Bruk av tilsetningsstoffer er regulert gjennom Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (av 1993, siste endret i mai 2005), og forvaltes av Mattilsynet. Denne forskriften pålegger også merking av tilsetningsstoffene etter et system som er felles for de fleste land. All bruk av tilsetningsstoffer skal merkes på matvarens emballasje, og for å unngå bruk av lange, ofte svært kompliserte navn, er det utviklet et kodesystem med et spesielt nummer for hvert enkelt stoff, brukt sammen med en E som står for EUs kodesystem. Sukkerkulør har f.eks. kodenummer E 150 og gir farge til mange Cognac'er.

Hebraisk Alef

E, e på kompasset betyr eng. east eller fr. est (øst). Og ligger altså vest for det ville vesten:

Wild West, The [waild -] (eng. 'det ville vesten'), kaltes i siste halvdel av 1800-tallet den vestlige, spredt bebygde delen av USA der man først sent fikk innført rettslig ordnede forhold. Uttrykket er blitt kjent gjennom de tallrike romaner, tegneserier og filmer som er bygd over episoder fra denne tid.

Selv om man i daglig tale deler inn verden i øst og vest finnes ikke denne delingen geografisk, altså ikke sammenfallende med vestlige og østlige halvkule. Begrepene øst/vest er politiske og variable med konteksten de brukes i ...

Hebraisk Alef

E (mus.), tone, tredje trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i E-dur og e-moll; toneart og akkord med e som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen e senket med en halvtone kalles ess, hevet med en halvtone eiss.

 

Augustus

E, nasjonalitetsmerke for motorkjøretøyer fra Spania:

Reino de España
Styreform:

Konstitusjonelt monarki
Flateinnhold: 504 783 km²
Hovedstad: Madrid
Folketall: 40,2 mill. (2003)
Folketetthet: 79,7 pr. km²
Middellevealder: 79,2 år
Spedbarnsdødelighet:

4,5 pr. 1000
Religion:

Romersk-katolsk

kristendom
Språk: Spansk (kastiljansk)

(off.), katalansk, galisisk,

baskisk
Mynt: Euro (fra 2002, tidl.

peseta)
BNP pr. innb.: $ 22 000

(2003)
Eksportartikler:

Motorkjøretøyer,

andre industrivarer,

matvarer
Nasjonaldag: 12. oktober

@

E-post, forkortelse for elektronisk post, også kalt e-mail eller mail etter engelsk, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk. Epost sendes mellom brukere via e-posttjenere, såkalte SMTP-tjenere, på Internettet og er en av de mest brukte tjenestene der.
Applikasjonen ble først utviklet av Ray Tomlinson, en programmerer for BBN, i juli 1970 (M. Castells, 2001). Den første e-postmeldingen lød «qwertyuiop», som er den øverste bokstavrekken på et amerikansk QWERTY-tastatur. Det var også Tomlinson som fant på å bruke @ i e-postadresser.