Aa

H, h, åttende bokstav i det latinske alfabetet, sjuende i det greske alfabetet (H, η), hvor den ble overtatt fra fønikisk skrift. Etruskerne og romerne overtok bokstaven med navnet ha. I de nordiske språkene utviklet navnet seg lydrett til hå på 1200-tallet.

H er en såkalt pustelyd. I visse språk uttales h sterkere, som en x-lyd, f.eks. i finsk. Enkelte språk, f.eks. fransk og italiensk, har ikke h som språklyd, men bruker den som skrifttegn. I engelsk er h stum i fremlyd av noen ord av fransk opprinnelse, f.eks. honour, hour, i tysk inne i og i slutten av ord etter vokal, der den tjener til å forlenge vokalen, f.eks. Hahn, Reh. Herfra stammer bruken i personnavn, f.eks. Dahl. I dansk, norsk og svensk er h foran j og v stum. På islandsk uttales hn, hr, og hl som en ustemt n, r og l.

I den eldre runeskriften er bokstaven den 9., i den yngre runeskriften det 7. tegnet – med lydverdien H. Runens navn er Hagl og betyr haggel.

AssGermansk navn: Haal (Hagalaz)
Urnordisk: hagalaR
Norrønt navn: Hagall
Anglosaksisk navn: Hagall (Haegl)
Islandsk navn: Hagall

Hagle

Mickey Mouse

Andy Warhol: The Art of Mickey Mouse1981, silketrykk

HelveticaNeue

Helvetica Neue – OpenType

Sveitsisk grotesk tegnet av Max Miedinger for Haas i 1956.

Helvetica var basert på Haas' egen Haas Grotesk fra før århundreskiftet 1900, og var ment å skulle bli en konkurrent til Bertholds Aksidenzgrotesk. Skriften het opprinnelig Neue Haas Grotesk, men arbeidet tok sin egen retning, og resultatet ble en skrift som stod på egne ben.

Pop Art

Popkunst eller Pop art er en kunstretning som utviklet seg som en reaksjon mot den abstrakte ekspresjonismen, som var den dominerende kunstretningen i USA på 1940- og 50-tallet. Betegnelsen «popkunst» kommer av «populærkunst», og henviser til denne kunstretningens fokus på temaer og teknikker hentet fra masse- og underholdningskulturen.

Andy Warhol

Andy Warhol (født Andrew Warhola 6. august 1928 i Pittsburgh, død 22. februar 1987 i New York) var en amerikansk kunstner. Han ble raskt den ledende skikkelsen blant popkunstnerne på 1960-tallet, og regnes i dag som en av de mest betydningsfulle kunstnere fra forrige århundre. Warhol hentet inspirasjon fra reklame- og moteverdenen, alminnelige gjenstander i amerikansk kultur, og i de senere år også fra fotografier.

Hydrogenbombe

H – hydrogen, kjemisk symbol for grunnstoffet hydrogen, gassformig grunnstoff som tilhører gruppe 1 i grunnstoffenes periodesystem, tidligere kalt vannstoff. Hydrogen er det letteste av alle grunnstoffer. Hydrogenatomet er det enkleste som finnes, med bare en orbital og et elektron, dvs. 1s1.

Hungarian Phrase Book

H – Ungarn, nasjonalitets-merke for motorkjøretøyer fra Ungarn. Bildet viser John Cleese i Monty Pythons udødlige sketsj “Hungarian Phrase Book”: — «My hovercraft is full of eels!»

Hebraisk Alef

H – musikk, sjuende trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i H-dur og h-moll; toneart og akkord med h som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen h senket med en halvtone kalles b, hevet med en halvtone hiss (enharmonisk med c).

Augustus

H. J. Heinz Company. Pittsburgh i Pennsylvania, amerikansk næringsmiddel-konsern grunnlagt 1869 av Henry John Heinz (1844–1919). I begynnelsen var konsernets hovedprodukter ketchup, pickles og sauser, og allerede 1896 ble slagordet 57 varieties lansert for å beskrive vareutvalget.

Adobe logo

HTML – HyperText Markup Language er et markerings-språk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.