Aa

J – j, j, den tiende bokstaven i vår versjon av det latinske alfabetet, var ukjent i det eldste latinske alfabetet. Tegnet for j, en forlenget i, ble brukt alt på 1300-tallet, og på 1600-tallet var skillet mellom det vokaliske i-tegn og det konsonantiske j-tegn gjennomført i det store og hele. J (på norsk kalt jodd eller je) er i vårt språk tegnet for en stemt, palatal approksimant. Forbindelsene gj og hj uttales som j (f.eks. gjemme, hjem). Bokstaven uttales på engelsk [dʒ], på fransk [ʒ], på spansk [x]. I runealfabetet er j 4. rune i 2. ætt. Runens navn er Ár, Jara, betydningen er år eller avling og lydverdien er j.

AssGermansk navn: Gaar (Jera)
Urnordisk: *jara
Norrønt navn: Ár
Anglosaksisk navn: ger (Jara)
Islandsk navn: Ár

Slåttonn

Den jødiske bruden

Rembrandt van Rijn; Den jødiske bruden, 1666, olje på lerret. Rijksmuseum, Amsterdam.

Janson

Janson – OpenType

Anton Janson (1620–1687) drev skriftstøperi i Leipzig sammen med Johann Erich Hahn. Han kan ha vært lærling hos Christoffel van Dijck. Han ble i en periode feilaktig tilskrevet det skriftsnittet som fremdeles bærer hans navn, men som i virkeligheten ble skåret av Miklós Kis.

Miklós Kis (1650–1702) arbeidet mange år i Holland der han også gikk i lære, muligens hos den kjente stempelskjærer Dirk Voskens. Han er opphavsmann til det vakre og særpregete førklassisistiske snittet Janson.

Barokk, kalles den stilretning som avløste senrenessansen og var fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet, inntil den ble avløst av régencestilen.

Navnet er av senere dato og ble opprinnelig benyttet nedsettende; det antas å ha sin opprinnelse i det franske ord baroque, fra portugisisk barroco, som betyr en uregelmessig formet perle.

Rembrandt

Rembrandt, eg. Rembrandt Harmenszoon, van Rijn, f. 15. juli 1606 i Leiden, død 1669 i Amsterdam, nederlandsk maler og raderer, en av malerkunstens største mestere. Elev av Jacob van Swanenburg i fødebyen Leiden og av Pieter Lastman i Amsterdam; begge tilhørte de den italieniserende retning; gjennom Lastman lærte Rembrandt Adam Elsheimers kunst å kjenne.

Helvete

J– symbol for joule, SI-enhet for energi (mekanisk, elektrisk og kjemisk energi; arbeid og varme). 1 J = 1 kg m2/S2 = 1 newtonmeter = 1 wattsekund = ca. 0,24 cal. Navn etter fysikeren J. P. Joule.

Autopsy

Jack the Ripper, kallenavnet til den ukjente seriemorderen som i tidsrommet august – november 1888 begikk minst fem bestialske drap på prostituerte kvinner i Whitechapel i Londons East End. I tillegg til at ofrenes hals var skåret over, hadde gjerningsmannen fjernet indre organer på en måte som tydet på at han hadde kunnskaper om kirurgi. Saken ble aldri oppklart, til tross for at politi og presse mottok flere brev hvor avsenderen hevdet å være gjerningsmannen; et av brevene var signert «Jack the Ripper».

OS X.2 - Jaguar

Jaguar, Panthera onca, kattedyr, gulaktig og brunt til svartflekket, skulderhøyde ca. 75 cm, opptil 2 m langt. Utbredt fra Patagonia til det sørlige USA. Dreper kveg og vilt; kan bli menneskeeter.

Mac OS X versjon 10.2 «Jaguar» er den tredje versjon av Apples Mac OS X operativsystem og ble lansert 24. august, 2002. Det etterfulgte Mac OS X v10.1 med kodenavnet Puma og kom før Mac OS X v10.3 Panter.

 

Nebbdyret

Jahve, det israelittiske egennavn på Gud.

Platypus – eldre latinsk navn på nebbdyr (Ornithorhynchus anatinus), pattedyrart i ordenen kloakkdyr. Navnet er i bruk på engelsk. Nebbdyret blir av mange sett på som et bevis for at Gud faktisk har humor …

Japp

Japp, av eng. yap, kortord for young aspiring professional, ung fremadstrebende yrkesutøver. Fra midten av 1980-tallet bet. på personer som i holdning og atferd er utpreget karriereorienterte.