Aa

K – bokstav, k, den 11. bokstaven i vårt latinske alfabet, stammer fra gresk kappa (Κ, κ), som i latin og i de romanske språkene så godt som helt er avløst av c. Bokstavens lydverdi er i regelen en ustemt, bakre plosiv, men foran fremre vokaler på norsk og svensk har den oftest lydverdien [kj] (på norsk foran e, i og ei, øy, unntatt i visse navn og fremmedord). I runealfabetet er k den sjette i Frøys ett. Runens navn er Ken eller Kaun og betyr bylle eller kong. Runens lydverdi er k.

AssGermansk navn: Chozma (Kenaz)
Urnordisk: kauna
Norrønt navn: Kaun
Anglosaksisk navn: Cen, Ken
Islandsk navn: Kaun

Hvordan vi kurerte pesten

Dana Schutz; “Hvordan vi kurerte pesten”, 2007, olje på lerret, 305 x 366 cm. Carlo Bronzini Vender-samlingen, Mart – New York.

Itten

Johannes Itten; “O.T.” Fargelitografi, 1966. Signert, datert og nummerert av kunstneren, ca. 65 x 75 cm

Kabel

Kabel – OpenType

Rudolf Koch – 1876 - 1935, designer tilknyttet Bauhaus. Koch jobbet med geometriske sans serif-fonter allerede fra 1926. Kabel ble lansert i '28, på oppdrag fra Klingspor. Koch var en fremdragende kalligraf, designer og altså typograf. Han arbeidet i hovedsak for Klingspor – så hans arbeider kan sees i Klingspor Museum, Offenbach.

Kabel fikk en renessanse på tidlig 1980-tall, sammen med andre fonter fra Bauhaus-epoke; Futura, Avant Garde, Insignia m. fl. Senere på '80-tallet skapte designere som Neville Brody og andre et eget 80-talls-design. Men ikke uten Bauhaus som grunnmur.

Johannes Itten (1888-1967) var en sveitsisk maler og formgiver. Han startet sin egen kunstskole i Wien, og han underviste i flere år ved den kjente tyske høyskolen for arkitektur og formgivning, Bauhaus. Ved denne skolen innførte han et grunnkurs som var obligatorisk for alle studentene. Metodene hans var noe som ingen hadde sett før.

Johannes Itten

Han klarte å få studentene til å eksperimentere fritt med form, farge og materialbruk. Dette ble veldig vellykket, og metodene hans danner fremdeles grunnlaget for moderne kunstutdannelse.
Samtidig som han var opptatt av å gi studentene grunnleggende materialkunnskap, oppmuntret han dem til å utvikle fantasien, blant annet gjennom spontan tegning. Itten sluttet ved skolen i 1922, men en utgave av metodene hans ble brukt helt frem til nazistene stengte Bauhaus i 1933.

Kalium

K, kjemisk symbol for kalium, metallisk grunnstoff, kjemisk symbol K, atomnummer 19, tilhører alkalimetallene. Den gamle betegnelsen pottaske (eng. pot ash) henspiller på at kalium kan fremstilles fra aske, som er rik på kaliumsalter. Kalium er et av de mest utbredte grunnstoffene.

K2

K 2. (K for Karakorum, 2 for fjellets nummer i Karakorum-systemet), verdens nest høyeste fjell, 8616 moh. (også målt til 8611 moh.), i Karakorum, Kashmir (i den pakistansk-kontrollerte delen). Også kalt Mount Godwin Austen (etter den britiske topografen Godwin Austen), kin. Qogir Feng og for øvrig lokale navn som Lamba Pahar, Dapsang og Chogori. Besteget første gang av en italiensk ekspedisjon 1954.

Kilo

K – kilo-, i trykt tekst k, symbol for SI-prefikset kilo-. Skrevet foran et enhetssymbol betyr det at enheten skal multipliseres med 1000.

Innen IT står k (kilo) for 210 = 1024. For eksempel er 1 kB = 1 kilobyte = 1024 byte

 

 

Kelvin

K – symbol for kelvin, symbol K, SI-enhet for temperatur, brukes også for å uttrykke et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse; en av grunnenhetene i SI. Definisjonen, fastsatt av CGPM i 1967, lyder: En kelvin er brøkdelen 1/273,16 av den termodynamiske temperatur for vannets trippelpunkt.

Kommandoran

K – kommandør, i skandinaviske og tyske ordensbetegnelser forkortelse for kommandør (ty. Komtur eller Kommandeur), vanligvis ordenens nest høyeste grad; i britiske ordensbetegnelser er den forkortelse for Knight.