Aa

L – bokstav, l, den 12. bokstav i det latinske, 11. i det greske (Λ λ) alfabet, stammer fra det fønikiske alfabet. Bokstaven heter på hebraisk lamed, av grekerne omdannet til lambda. Romernes navn på bokstaven var el. Romertall L = 50 er oppstått av en redusert form for den greske bokstav Ψ (psi). I runealfabetet er bokstaven 5. rune i 3. ætt. Runens navn er Laugr, betydningen er vann eller bad. Lydverdien er l.

AssGermansk navn: Laaz (Laguz)
Urnordisk: laguR
Norrønt navn: Lögr
Anglosaksisk navn: Lagu
Islandsk navn: Lögur

Bath

Bildet: Bath – England. Anlagt av romerne på 300-tallet.

Egyptienne

Den første egyptienne vi kjenner er fra en skriftprøve fra Vincent Figgins fra 1815 under betegnelsen Antique. Første gang den opptrer under navnet «Egyptian» er i en prøvekatalog fra W. Thorowgood i 1820, og det er dette navnet som er blitt stående. Årsaken til det noe spesielle navnet er usikker, men har antagelig sammenheng med den sterke interessen for Egypt – ikke minst i England – som fulgte i kjølvannet av Napoleons felttog til Egypt i 1812 hvor franske vitenskapsmenn og arkeologer begynte å bringe Egypts store fortid frem i dagen. Antikken ble mote og skriftstøperiene har nok prøvd å skape en salgseffekt ved å kaste seg på en populær bølge. At også den første grotesk ble lansert under navnet Egyptian (1816) er vel et tegn på at navnet var i tiden.

Milton Glaser

Milton Glaser; den ikononiske Dylan-plakaten som ble lagt inn i den første utgavene av LP'en "Dylan's Greatest Hits"

ITC Lubalin Graph

ITC Lubalin Graph – OpenType

Herb Lubalin (Herbert Frederick) – født 17.03.1918 i New York, USA, død 24.05.1981 – New York, USA.Grafisk designer, typograf, fontdesigner, lærer.

Lubalin studerte ved Cooper Union i New York og leveret sine første arbeider til verdensutstillingen i New York i 1939. I tilleg til ITC Lubalin Graph (1974) er Herb Lubalin også opphavsmannen bak ITC Avant Garde Gothic, Ronda og ITC Serif Gothic. ITC Lubalin Graph tilhører skriftgruppen egyptienne. En skriftgruppe som kjennetegnes med et mer eller mindre monolineært strekbilde, kraftige, firkantete serifer, dog litt slankere enn grunnstreken.

Milton Glaser, født 1929, amerikansk grafisk designer, best kjent for tidsskrift- og plakatdesign, og corporate identity design (bedriftsprofilering). I 1960- og 1970-årene var han knyttet til tidsskriftet New York Magazine, og han har bl.a. gitt tidsskriftene Paris Match, L'Express og Esquire ny grafisk form.

I love NY

Videre har han laget grafisk utsmykning av interiører for en rekke statlige og kommersielle organisasjoner. Glasers verk er karakterisert ved stilistisk mangfold og fargerikdom, og han har påvirket en hel generasjon grafiske designere. Hans best kjente grafiske løsning, imitert og adoptert over hele verden, er logoen Jeg elsker New York, laget for New York State, Department of Commerce.

Crime of the Century

Supertramp er et britisk pop/rock-band som ble dannet i 1969. Gruppen begynte sin karriere innen progrocken, men hadde ingen suksess med den stilen i 1970. I 1974 utgav de Crime Of The Century, som er et utpreget progrock-albumet, de neste årene hadde gruppa stor suksess med sin progressive stil.

Seidler

L – symbol for liter, volum-enhet lik 1 dm3, godkjent for bruk sammen med SI-enheter, symbol l eller L.

Ved innføringen av metersystemet i Frankrike i 1793 ble litre = 1 dm3 foreslått som volumenhet. Det viste seg å være umulig å få realisert en nøyaktig standard for volum ut fra denne definisjonen. Derfor ble enheten i stedet satt lik volumet av ett kilo rent vann ved 4 °C. Senere målinger viste at dette svarte til 1,000 027 dm3. Ved Meterkonvensjonen (1875) ble enheten beholdt. Ved vedtak i Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM) i 1901 ble én liter definert som volumet av ett kilo rent vann ved dets største tetthet og ved 1 atm trykk. I 1929 ble omregningsfaktoren til dm3 fastsatt til 1,000 028, og CGPM forandret i 1950 formelt definisjonen til å lyde 1 l = 1,000 028 dm3, men vedtok i 1964 å gå tilbake til den opprinnelige definisjonen, 1 l = 1 dm3.

Bøketre

L – forkortelse for liber, forkortelse for lat. liber, 'bok'. Den etymologiske opprinnelsen til ordet er gammelnorsk; bók; samme ord som bøk; egentlig 'beskrevet bøketrestavle'.

Bøken, Fagus, er et stort, løvfellende tre med tett krone, som er bredt hvelvet. Treet kan bli opptil 48 meter høgt og en 3 meter tykk stamme i diameter, selv om det er vanlig at bøken blir 25-35 meter høgt og opptil 1,5 meter stamme i diameter. Stammen er tydelig gjennomgående til toppen. Barken er først brun og blank, men blir senere grå og glatt. Knoppene er spredte og utsperrete, lange og spisse. Blada er læraktige og ovale med hel og bølga rand. Oversida er blank mørkegrønn, mens undersida er lysegrønn. Høstfargen er rødbrun. Bøken blomstrer kort etter løvspring tidlig i mai.

Gjedda

L – som forkortelse for romersk navn betyr Lucius. Gjeddas latinske navn er Esox lucius. Vi snakker om en benfisk i gjeddefamilien med én ryggfinne som sitter meget langt bak, over analfinnen; langstrakt kropp, bred, flattrykt snute og tallrike kvasse tenner.

Gjedda er fiskespiser hele livet, og spiser gjerne fisk på halvparten av sin egen størrelse. Ved rik tilgang på føde vokser den hurtig og blir meget stor (kan bli over 20 kg). Så lenge gjedda er ung utnytter den maten godt; ca. 4 kg byttefisk gir 1 kg vektøkning. Gamle gjedder trenger 2–3 ganger så mye.

 

 

Linné

L., etter vitenskapelige navn på plante- og dyreslekter og arter, forkortelse for Linné.

Carl von Linné (født 13. maisve./ 23. mai 1707greg. i Råshult, død 10. januar 1778 i Uppsala) var en betydningsfull svensk naturforsker og lege. Linné er mest kjent for å være den moderne taksonomiens far. Han klassifiserte alle dyre- og plantearter som var kjent på hans tid, og innførte nomenklaturreglene; med forholdsvis få modifikasjoner er de fremdeles i bruk i biologien.

Lightroom

Lightroom – Adobe® Photoshop® Lightroom® 2 er en uunnværlig del av arbeidsflyten i dagens digitalfotografering. Nå kan du raskt importere, behandle, administrere og vise frem bildene dine – enkeltvis eller som hel fotoseanse. Forbedrede korrigeringsverktøy, effektive administrasjonsverktøy og fleksible utskriftsalternativer får fart på arbeidet. Med Lightroom 2 kan du bruke mindre tid foran PC-skjermen og mer tid bak fotoapparatet.