Aa

N – bokstav, n, 14. bokstav i det latinske alfabet, 13. i det greske (N ν), stammer fra fønikisk. Bokstavens semittiske navn var nun, omdannet av grekerne til ny. I den opprinnelige billedskrift gjengav tegnet en fisk. Romerne kalte bokstaven en. I den eldre runerekke er den det 10., i den yngre det 8. tegn. Runens navn er Naudr eller Naud og betyr nød, trengsel eller trelldom. Lydverdien er N.

AssGermansk navn: Noicz (Nauthiz)
Urnordisk: naudiR
Norrønt navn: Nauð, Nauðr
Anglosaksisk navn: Nied (Nyd)
Islandsk navn: Nauð

Untitled

Keith Haring; “Untitled”, 1982, emalje på metall.

Nimrod MT

Nimrod MT

Avisantikva designet av Robin Nicholas for Monotype i 1980.

Denne skriften ble opprinelig designet av Monotype for den første generasjon av fotosettere til bruk i aviser. Paul Luna peker på at den også ble en slags «default» skrift for ordbøker, antagelig p.g.a. den store x-høyden og gode leselighet i små grader.

Keith HaringKeith Haring (4. mai 1958 - 16. februar 1990) var en amerikansk kunstner. Han hadde sitt kunstneriske gjennombrudd i 1980. Bildene hans var en blanding av pop art og grafitti – utført med lyse farger og enkle motiver. Temaene var av sosial og homoerotisk karakter. Haring donerte det meste av det han tjente på kunsten til barneorganisasjoner. Haring døde av AIDS i 1990. I 1989 ble stiftelsen Keith Haring etablert – så arven hans fortsetter å fremme kunst og hjelper barn.

Haring x 4

Airbag

N – nitrogen, kjemisk symbol for grunnstoffet nitrogen, gassformig grunnstoff som tilhører gruppe 15, nitrogen-gruppen, i grunnstoffenes periodesystem. Nitrogen ble tidligere kalt kvelstoff. Det består av toatomige molekyler, N2, der nitrogenatomene er bundet til hverandre med kovalente trippelbindinger: N:::N. Ved avkjøling omdannes nitrogen til en fargeløs væske med en densitet på 0,808 g/cm3 ved kokepunktet. Fast nitrogen danner hvite krystaller med densitet 1,026 g/cm3 ved –252 °C. Gassformig nitrogen er uten lukt og smak. Nitrogen er relativt lite løselig i vann. Ved 0 °C løses 23 cm3 i 1 liter vann.

Bildet: Nitrogen er drivgassen i kollisjonsputer.

Arkitektur N

Arkitektur N, norsk arkitekturtidsskrift, het Byggekunst til 2007, medlemsblad for Norske Arkitekters Landsforbund. Grunnlagt 1918. Bladet presenterer ferdige bygg i Norge og utlandet, og behandler foruten arkitektur generelt også interiør- og landskapsarkitektur. Byggekunsts opplag i 2003 var ca. 5700.


iPod Nano

n – nano, symbol for SI-prefikset nano-, som skrevet foran et enhetssymbol angir at enheten skal multipliseres med 10-9, dvs. en milliarddel.

iPod nano er en svært populær MP3-spiller laget av Apple. Lagringsmetoden til iPod nano-er, i likhet med dens forgjenger iPod Mini, flash-basert i stedet for harddisk-basert.

Den første generasjonen iPod nano ble lansert 7. september 2005 og kom i to farger; hvitt og sort. Rent kosmetisk virket den akkurat som storebroren iPod, bare mye mindre.

Brudeferden i Hardanger

N – nasjonalitetsmerke for motorkjøretøyer fra Norge som i 2005 kunne feire sitt hundreårs-jubileum som en nasjon med full selvråderett. I tiden før unionsoppløsningen var det en kraftig oppblomstring av åndslivet i Norge – for at andre land skulle kunne vise sin anerkjennelse av Norge som en selvstendig nasjon var det viktig å formulere hva som var “helnorsk”. Da Christian Michelsen ledet forhandlingene med svenskene i 1905 hadde han et sterkt, selvbevisst og enstemmig norsk folk i ryggen.

Tøffelsnegl

n., i grammatikken forkortelse for nøytrum (intetkjønn). Intenkjønn må ikke forveksles med tvekjønn; hermafroditt – som for eksempel tøffelsneglen:

Tøffelsnegl, også kalt østerspest, Crepidula fornicata, snegleart i familien Calyptraeidae. Marine forgjellesnegler som opptrer som næringskonkurrent for østersen. Unge tøffelsnegler kryper opp på skallet til østersen og sitter der og filtrerer vannet for planktonorganismer, slik som østersen. Med tiden setter flere tøffelsnegler seg oppå hverandre, og østersens vekst sinkes stadig mer. Tøffelsneglen er protandrisk hermafroditt, de unge, som sitter øverst, er hanner, de eldre, som sitter underst, har blitt hunner. Tøffelsnegl er opprinnelig en amerikansk art som er innført til Europa med amerikansk østers, og er nå ikke sjelden langs kysten av Sør-Norge.