Ø

Ø – 28. bokstaven i det norske alfabetet er norsk og dansk antagelig alene om. Bokstaven Ø i form av en O med en diagonal strek, er så vidt jeg vet, kun brukt i dansk og norsk. Den tilsvarende bokstaven i svensk er ö. Bare den eldre runerekken har et særlig o-tegn, de yngre runer bruker samme tegn for u og o. Runens navn er Odal, og betyr odel, arv, eiendom. Lydverdien er O.

Den diagonale tverrstreken er egentlig et diakritisk tegn, men for norske og danske språkbrukere er den gått inn og gitt oss en egen, selvstendig bokstav. For dansker og nordmenn er bokstavens design blitt hverdagslig, og det er ikke så lett å se at tverrstreken er et fremmedelement i forhold til bokstavens øvrige strekmønster. På samme måte som for å har bokstaven o – særlig i antikvaskriftene– et strekmønster som utgår fra den kalligrafiske formen med mer eller mindre kontrast i strekbildet. Dette kalligrafiske preget fins vanligvis ikke i tverrstreken – den er kommet til senere. For andre enn nordmenn og dansker ser antagelig tverrstreken like påklistret ut som mange diakritiske tegn gjør for oss på bokstaver vi ikke er vant til.

OdalGermansk navn: Utal (Othala)
Urnordisk: oþila
Norrønt navn: Oðal
Anglosaksisk navn: Otael (Ethel)
Islandsk navn: Óðal

Karolingisk minuskel

Godescalc Evangelistary

Omnia

Omnia – OpenType (PostScript Flavored)

Omnia ble designet i 1990 av kalligraf Karlgeorg Hoefer for Linotype som en del av Skrifter før Gutenberg-serien. Denne skriften er basert på uncial hand, den karolingiske minuskel som ble brukt mellom det tredje til niende århundre. Uncial-formene er enkle og avrundet, og gjorde raskt og enkelt ved å holde pennen med en liten vinkel.

Fra 300-tallet var produksjonen av bøker sterkt økende, ikke minst innenfor den raskt voksende kirken i romerriket. Det skapte behov for en mer effektiv og funksjonell bokskrift. Den tradisjonelle romerske bokskriften var rustica, men nå ble den gradvis fortrengt av en rundere bokstavform som både var raskere å skrive og lettere å lese, uncialen. Til å begynne med var uncialen skrevet med en skråstilt bredpenn, og aksen i bokstavene var diagonal. Etter hvert skiftet skrivestillingen slik at aksen ble mer loddrett med tynne, horisontale streker. (Gray 86:36.) På 600-tallet var uncialen fullt utviklet som en åpen, lys, lettlest og konsistent skriftform.

Karl den store (tysk Karl der Große, latin Carolus Magnus, fransk Charlemagne (brukes på mange andre språk, bl.a. engelsk, av og til på norsk), italiensk Carlomagno) (født 2. april 742, død 28. januar 814) var konge av frankerne fra år 771, konge av Lombardia fra 774, og tysk-romersk keiser fra 800. Han var eldste sønn av kong Pippin den yngre av frankerne. Han er det mest kjente medlemmet av dynastiet karolingerne. Karl ble kronet til keiser av Paven i Roma, 1. juledag år 800 e. Kr. Han bodde i Aachen og er begravet i katedralen her. Karlsprisen er oppkalt etter ham.

Karl den store

Karl den stores fødselsdag er antatt å være 1. april 742. Men flere faktorer har ført til revurdering av denne tradisjonelle datoen. For det første ble 742 utregnet av hans alder da han døde, mer enn attestert med primærkilder. For det andre dateres hans fødsel i 742 før foreldrenes ekteskap i 749, men der er ingen indikasjoner på at Karl den store ble født utenfor ekteskapet og han arvet sine foreldre. En annen dato er gitt i Annales Petariensis, 1. april 747. Det året var 1. april i påsken.

 

Ø – Mika Vainio

Ø – Mika Vainio, for tiden basert i Berlin, er den ene halvdelen av den minimalistiske electronica-duoen Pan Sonic fra Finland, (den andre halvparten er Ilpo Väisänen). Før oppstarten av Pan Sonic på begynnelsen av 90-tallet Mika Vainio har spilt elektronikk og trommer som en del av den tidlige finske industri-og støyscenen. Han er utgitt på labels som Touch, Wavetrap og Sähkö og har vært i samproduksjon med Björk, Alan Vega fra Suicide, Keiji Haino og Chicks on Speed.

"-øre fra 1968

Øre et øre er en myntenhet i Norge, Sverige, Danmark og på Færøyene som tilsvarer 1/100 krone. Det vil si at 100 øre tilsvarer 1 krone. Den var også i bruk på Island til 1. oktober 2003. «Øre» kommer fra det latinske aureus som betyr gullmynt, av aurum, gull. Øremyntene tok over for skillingsmyntene i perioden 1874–1876. Den opprinnelige rekken av øremynter i Norge var 1, 2, 5, 10, 25 og 50. 1- og 2-øremyntene ble tatt ut av sirkulasjon i 1972. 5- og 25-øremyntene ble tatt ut i 1982. Siste 10-øre ble preget i 1991, og den ble tatt ut av sirkulasjon i 1993. Det ble i september 2010 bestemt at også 50-øren skulle tas ut av sirkulasjon. Endelig dato for dette var 1. mai 2012.

Nøgne Ø

Nøgne Ø – er et norsk øl-bryggeri. De bruker slagordet «Det kompromissløse bryggeri». Aksjeselskapet ble stiftet vinteren 2002 av Gunnar Wiig og Kjetil Jikiun. Bryggeriet startet på Bergemoen i Grimstad, men flyttet høsten 2005 inn i de gamle lokalene til Rygene Kraftstasjon på Rygene, like ved grensen til Arendal kommune. Det er bygget et større og moderne produksjonsanlegg i de gamle lokalene. Bryggeriselskapet Nøgne Ø – Det kompromiss-løse bryggeri AS hadde driftsinntekter på NOK 1,5 mill. i 2004 og 2 mill. i 2005. Produksjonen har økt kraftig, fra 30 000 liter i 2003 til 250 000 liter i 2007, deretter fra 280 000 liter i 2009 til over 400 000 liter i 2010.

Ørn – som visuelt symbol kan blant annet henvise til dobbeltørnen som er en allegorisk, grafisk og heraldisk figur som gjengis som en stilisert ørn med to ørnehoder på hver sin hals på samme kropp, med en vinge til hver side, med et ben til hver side og med halefjær rett ned. Dobbeltørn eller lignende fuglefigur med to hoder og vinger til sidene, finnes på gjenstander fra hettittene og kulturer i Midtøsten, fra antikken og fra Amerika før Columbus. Det er teorier om at figuren kan ha symbolisert en altseende guddom, fordi den har fire øyne og kan fly over menneskene. Dobbeltørnen skal ha vært brukt som symbol for den romerske guden Jupiter.

Åkken Bom (Aiken Drum)

Øse – Åkken Bom er en barnesang som opprinnelig er skotsk og der kalles Aiken Drum.

Vibeke Sæther gjorde sangen kjent for norske barn på 1970-tallet, da hun i Lekestue for de minste fremførte sangen med teksten «Og han spiller på en øse, en øse, en øse ..., og han heter Åkken Bom». Videre har han en hatt av bløtkake, en jakke av kjøttkaker med knapper av rundstykker og en vest av knekkebrød. Buksa er forøvrig av kreppapir. Den norske versjonen av sangen er skrevet av Vessa Carlsen.