Aa

P – bokstaven, p, 16. bokstav i det latinske og i det greske (Π, π) alfabetet, stammer fra det fønikiske. På semittisk heter bokstaven pe, som betyr munn; i den opprinnelige billedskriften har tegnet gjengitt en munn. Grekerne kalte den pei, senere pi, etruskerne og etter dem romerne pe. Den latinske bokstavformen er påvirket av den greske bokstavformen for r.

Det greske alfabetet hadde særskilt bokstav for ph (Φ, φ), med navnet phei, phi, fra keisertiden uttalt f, fi, og dessuten for ps (Ψ, ψ), med navnet psei, psi; henholdsvis 21. og 23. bokstav i alfabetet. Av Φ utviklet det romerske talltegnet M = 1000 seg, av Ψ tallet L = 50.

I norsk er p en stemmeløs, bilabial lukkelyd, aspirert i fremlyd og utlyd, mens den er uaspirert etter s og mellom vokaler. I det eldre runealfabetet er bokstaven 6. rune i 2. ætt. Runens navn er usikker, men kan være Perta. Betydningen er også usikker men kan være klippe, stein eller jord. Lydverdien er P.

AssGermansk navn: Pertra (Perthro)
Urnordisk: perþu
Anglosaksisk navn: Peordh (Pertra)
Norrønt navn: Pertra
Islandsk navn: (Perð), (Plástur)

Palatino – OpenType

Renessanseantikva med utpreget «moderne» preg (neohumanistisk) tegnet av Hermann Zapf for Stempel i 1948.

Snittet hadde arbeidstittelen Medici, men fikk navnet Palatino etter renessansekalligrafen Giovanni Battista Palatino. Snittet ble umiddelbart meget populært og er blitt utsatt for utstrakt plagiering under navn som Paladium, Pontiac, Patina og Malibu. Snittet ble tilpasset Linotypemaskinen og senere digitalisert i flere versjoner.

Palatino er en usedvanlig vakker og velbalansert skrift og har også en vakker, kalligrafisk kursiv. Til snittet hører to sett av display versaler: Michelangelo og Sistina. Snittet har oppnådd en enorm popularitet i digitalisert form; den er fast inventar på et utall av datamaskiner og er Zapfs mest populære skrift. Fordi den har en åpen og rund form er den dessuten blant de antikvaer som er best leselig på skjerm, langt bedre enn f.eks. Times, som er trangere og mer lukket.

Palatino har også i antikvavarianten et kalligrafisk preg, og er en av de første skriftene i en bølge der designerne viser ny interesse for kalligrafien.

Men Zapf har laget en annen skrift som ligger meget tett opptil Palatino, Aldus, som er laget spesifikt for tekst og som mange mener er et bedre alternativ for større tekstmengder. Palatino kan meget godt benyttes til titler sammen med Aldus.

Palatino har det samme problemet som Times; den er så populær at den blir overbrukt.

Lucky Strike 1948

«Luckies», ble først lansert i 1871, da som skråtobakk, senere som sigarett – og i 1916 ble Lucky Strike lansert som en ferdig sigarett i en mørk grønn pakke. I 1942 fikk pakken sitt endelige design, utført av den berømte designeren Raymond Loewy

Palatino

Raymond LoewyRaymond Fernand Loewy (1893 – 1986) var en av de mest kjente industridesignerne fra det 20. århundre. Han ble født i Frankrike, men hadde det meste av sin yrkeskarriere i USA hvor han har influert utallige aspekter av den nordamerikanske kulturen. Blant hans mange ikoniske bidrag til moderne design var Shell-logoen, Greyhound bussen, S-1 lokomotiv, Lucky Strike-pakken, Coldspot kjøleskap og Studebaker Avanti.

Lucky Strike

Shell

Loewy ble født i Paris i 1893, sønn av journalisten Maximilian Loewy og Marie Labalme. Et tidlig prosjekt var utformingen av et modellfly som vant James Gordon Bennett Cup i 1908. Året eter ble bdesignet solgt under navnet Ayrel. Han tjenestegjorde i den franske hæren under første verdenskrig. Loewy ble såret i kamp og fikk Croix de Guerre. Han entret et skip til Amerika i 1919, med kun iført sin franske offisers-uniform og førti dollar i lomma.

P – fosfor, kjemisk symbol for grunnstoffet fosfor.

Sølvmynt

p – pence, siden 1971 forkortelse for eng. penny, pence (= 1/100 £). Den tidligere penny (= ½40 £) ble forkortet d (for lat. denarius, en romersk sølvmynt). Bildet viser en en slik mynt; Tyre, shekel, fra 33/4 e.Kr.Det vil altså si omtrent fra den tidan da Judas Iskariot fikk 30 av disse for å forråde Jesus. Anslått samleverdi, 2009: NOK 7 000,-


The Story of O

P – poise, symbol for poise, CGS-enhet for (dynamisk) viskositet, lik 0,1 N·s/m2 = 0,1 Pa·s. Oppkalt etter den franske lege og fysiker J. L. M. Poiseuille (1799–1869).


O'Boy

P., p., forkortelse for latinsk pagina, per, pro, post (etter) og Publius (romersk fornavn).

Pagina, forkortet p. el. pag. (plur. pp.), side i bok eller skrift; sidetall.

Pro, for, i stedet for. Som forstavelse angir pro-en bevegelse fremover (f.eks. progressiv, produsere); erstatning, virkende som, handlende på ens vegne, forsvarende (f.eks. pronomen, prorektor, protektor); tilhenger av, begunstigende (f.eks. pro-tysk); foran (f.eks. proscenium); forut (f.eks. profet).

P.P. Lakrispastiller

P.P. – Premises Premitendes; lakrispastiller fra Freia. En klassiker som ikke klarte overgangen til sukkerfritt … Det aller meste av pastiller ble utover 1980-tallet sukkerfritt. Freia lanserte sin Dent, og langsomt men sikkert forsvant P.P. De siste eskene ble ganske sikkert solgt i kino-kioskene. Navnet; P.P. – Premises Premitendes hadde slagordet; Vi forutsetter at De liker den. Savnet av kino-gjengere over en viss alder.