Aa

Quadraata SanaQ – bokstaven, q, 17. bokstav i vårt alfabet, stammer over etruskisk-romersk og gresk skrift fra fønikisk, hvor den betegner en k-lyd. Dens semittiske navn var qof, av grekerne omdannet til qoppa. Enkelte greske innskrifter fra eldre tid bruker denne bokstaven som tegn for k-lyd foran o og u. I klassisk gresk ble den ikke brukt, unntatt som talltegn for 90. Etruskerne og etter dem romerne kalte bokstaven qu (man kunne vente qo, men etruskisk manglet o-lyden). På latin ble bokstaven brukt for k-lyd foran o og foran u, siden bare foran u. Dens form i skrift er influert av bokstaven O.

I nordiske språk brukes q nå bare i fremmedord og navn, mens man ennå i første halvdel av 1800-tallet etter latinsk forbilde brukte qu eller qv for kv.

Ei ku

Richter

Gerhard Richter; selvportrett, 1996, olje på linduk (51.1 x 46.4 cm). The Museum of Modern Art, New York

Palatino

Gerhard Richter, født 1932, tysk billedkunstner, født i Dresden. Dannet 1963 gruppen Kapitalistischer Realismus sammen med A. R. Penck og Konrad Luge. Fra 1964 samlet han systematisk på fotografier til forelegg for sine malerier, men har siden 1970-årene forlatt denne virksomheten til fordel for malerier i et abstrakt-ekspresjonistisk formspråk. Et av hans hovedverker er The River, et moderne motstykke til Monets vannliljebilder. Maleriet består av tre deler og måler i alt 10 m. Innkjøpt av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo.

Astrup Fearnley-museet

Quadraat – PostScript

Designet av Fred Smeijers i 1996, nederlandsk typograf og designer som er best kjent for nettopp skriftsnittet Quadraat og boka Counterpunch (Hyphen Press, 1996) som tar for seg det gamle håndverket stempelskjæring. Smeijers ble født i 1961, i Eindoven. Smeijers fonter leveres av fonthus som FontFont; FF Quadraat, Renard og DTL Nobel, mens Arnhem, Fresco, og Sansa distribueres av OurType.

Fred Smeijers

Q

Q er MI6-geek og utvikler av dirty tricks og dødlige våpen i James Bond-filmene. Hans rolle blir stadig større etter Goldfinger – da Q utstyrte 007 med den nå legendarisk Aston Martin utsyrt med katapultscene, roterende bilskilt og oljesprut for å ødelegge for forfølgere.

Rollen ble fylt av waliseren Desmond Llewelyn, født 12. september 1914, død 19. desember 1999 i Newport i Wales, paradoksalt nok i en bilulykke. Hans etterfølger i rollen som Q ble John Cleese.

Q-tips

Q-tips – er små plast- eller trepinner med bomull på hver ende. De har flere anvendelser som for eksempel innen personlig hygiene, i medisinen eller ved påføring av sminke. Den vanligste bruken er til rengjøring av øregangen, men det anbefales ikke at den stikkes inn i selve øret. Bomullspinnen ble oppfunnet på 1920-tallet av den polsk-amerikanske Leo Gerstenzang. Han ble inspirert av sin kone som brukte en tannpirker med bomull på tuppen for å rense øret til deres sønn.

Kjernefysikk

Q – fysikk, i trykt tekst Q, i fysikken vanlig symbol for elektrisk ladning, for varmeenergi og for frigjort kinetisk energi i en kjernereaksjon. Energien, Q-verdien, er positiv når energi som har vært bundet i atomkjernene som reagerer, går over til varme.

O'Boy

Q-meieriene, norsk meieri-selskap grunnlagt i 2000, omfatter Jæren gårdsmeieri (i Klepp) og Gausdalsmeieriet, som til sammen har leverings-avtaler med ca. 450 melke-produsenter. Lager melk og andre melkeprodukter, samt eplejuice. Eies av nærings-middelkonsernet Kavli i Bergen.

Hulken

Q-verdi – i kjernefysikk den energimengde som frigjøres i en kjernereaksjon. Negativ Q-verdi betyr at det absorberes energi i prosessen, positiv at det frigjøres energi. Hvis massen til de partiklene som er involvert i prosessen er kjent, kan Q-verdien beregnes. Den er lik forskjellen mellom massen av partiklene før og etter reaksjonen multiplisert med kvadratet av lyshastigheten (Einsteins ligning E = mc2).