T – den 20. bokstav i vårt alfabet, hadde samme form i latin og gresk, stammer fra det fønikiske alfabet. Dens hebraiske navn er taw, og dette overtok grekerne. Romerne overtok fra etruskerne navnet te. I den eldre runerekke er t det 17., i den yngre det 12. tegn. I det yngre runealfabetet brukes t også for d. [t] er i norsk en ustemt dental eller alveolar lukkelyd (plosiv). I norsk er den aspirert, dvs. fulgt av et pust, i fremlyd, uaspirert i innlyd og etter s. En variant er den retroflekse uttalen i østnorsk av f.eks. ert.

Engelsk bruker sammensetningen th for både stemt og ustemt lespelyd: this thing. Albansk bruker th bare for den ustemte, mens den stemte lespelyden skrives dh. På katalansk uttales sammensetningene tj og tg (foran e og i) som [dʒ] .

AssGermansk navn: Tys (Tiwaz)
Urnordisk: *tiwaR
Norrønt navn: Týr
Anglosaksisk navn: Tir, Tiw
Islandsk navn: Týr

April

Hotel Room (1931)

Hotel room (1931). Maleri av Edward Hopper.

 

Palatino

Times New Roman – OpenType

Times New Roman ble innført i den britiske avisen The Times i 1931. Den ble designet av Stanley Morison og Victor Lardent. Den ble tatt i bruk etter at Morison hadde skrevet en artikkel og kritisert avisen for den eksisterende skrifttypen, Times Old Roman. Times New Roman er basert på skriftypen Plantin. Første gang den ble brukt i avisen var 3. oktober 1932. Etter ett år ble den lagt ut for kommersielt salg. Avisen brukte skrifttypen i 40 år, men nye produksjonsteknikker og formatskifte til tabloid i 2004 har gjort at avisen har skiftet skrifttype fem ganger siden 1972. Alle skrifttypene har vært varianter av den originale New Roman skrifttypen.

Edward Hopper, amerikansk maler og grafiker. I et sterkt realistisk formspråk skildret han såvel New York City som amerikanske småbyer og småbyinteriører. Det nærmest melankolske som ofte ligger over bildene hans, og det kalde lyset over byene som enten er mennesketomme eller der det er fremstilt enslige mennesker, er skildret med en presis, klar linjeføring, som gjør at hans maleri ofte har vært ansett som den viktigste forutsetning for l960-årenes nyrealisme i USA. Et av hans mest kjente malerier er bildet Nighthawks (1942). Det viser en nattåpen kafé med tre gjester og en bartender, der det hviler en trett, litt resignert stemning.

Hopper, selvportrettDepresjon var et tilbake-vendende tema i den amerikanske maleren Edward Hoppers (1882–1967) liv. Hoppers skikkelser er ensomme. Hans maleri Hotel room fra 1931 er ikonografisk for hans livsverk. Vi ser en delvis avkledd kvinne alene i et trangt hotellrom. Ansiktet er bokstavelig talt lagt i skygger. Hun leser i en rutebok, og skal altså videre. Bagasjen står uåpnet, og hun sitter på sengen i stedet for å ligge på den. Har hun sovet, eller har hun ikke fått sove?

En god kopp te

Te – en drikk som lages ved å trekke blader, skudd og knopper fra tebusken Camellia sinensis i kokvarmt eller varmt vann. All te lages av denne planten. De fire basiskvalitene kalles hvit te, grønn te, oolong og sort te.

Råvaren blir dampet, tørket og/eller fermentert etter plukking og kan smakssettes med urter, blomster som jasmin, krydder eller frukt. Egentlig betegner «te» bare blader eller knopper fra tebusken, som tørkes og trekkes i vann.

Tee – på golfbanen

Tee utslagssted (engelsk tee) er i golf et oppmerket felt hvor man begynner spill på et hull. Grensene for utslags-stedet er vanligvis markert foran i bredden med kuler, og strekker seg ytterligere to køllelengder (opptil 2,44 meter) bakover.

Gresset på utslagsstedet er kortklipt for å forstyrre ballens beliggenhet minst mulig.

I Norge opererer de fleste baner med to utslags-stedstyper, med forskjellig avstand til hullet; «gul» for herrer og «rød» for damer.

T-skjorte

T-skjorte – en enkel skjorte eller trøye med rette linjer og korte ermer som gir den form av en T. Opprinnelig ble den bare brukt som ei under-skjorte, men i dag er det også vanlig å bruke bare T-skjorte som overplagg i uformelle sammenhenger. De første T-skjortene var enkle hvite bomullsplagg, men de ble etter hvert laget i ulike farger og med mønster eller påtrykt tekst. T-skjorter blir brukt både av kvinner og menn, barn og voksne, selv om de nok er mest populære blant ungdom.


Twitter – et amerikansk gratis nettsamfunn og en mikroblog-gingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer (på engelsk kalt tweets), som er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn. Tjenesten øker raskt i verdensomspennende popularitet med over 500 millioner aktive brukere per 2012, og genererer over 340 millioner tweets daglig i håndtering av over 1600 millioner søk per dag.

Nikola Tesla

T – symbol for tesla, SI-enhet for magnetisk flukstetthet. som er en vektorstørrelse som brukes for å beskrive magnetiske felter. Magnetisk feltstyrke, også kalt magnetisk feltintensitet eller magnetiserende feltstyrke, vektorstørrelse som brukes i elektromagnetismen. Navn etter Nikola Tesla, serbisk-amerikansk oppfinner og elektrotekniker, født i Kroatia av serbiske foreldre, utdannet i Graz og Praha, kom 1884 til USA, hvor han først arbeidet hos T. A. Edison, senere i eget laboratorium.