U – 21. bokstav i det latinske alfabetet, egentlig samme bokstav som Y (ypsilon) i det greske alfabetet, der denne opprinnelig hadde lydverdien u. Da grekerne isteden uttalte den y, skrev de ου for å betegne u-lyd. Etruskerne og etter dem romerne overtok bokstaven med formen V. Den avrundede formen U er bare en senere skriftvariant av samme bokstav. Først fra 1500-tallet av ble det vanlig å skjelne mellom u og v i latinsk rettskrivning. I gotisk skrift er n og u lik hverandre, og for å lette lesningen satte man fra 1400-tallet av ofte en liten bue over u-en. – I runealfabetet er bokstaven 2. rune i 1. ætt, med betydningen villokse (urokse).

U uttales i norsk, svensk og islandsk lenger fremme og er trangere enn den såkalte «europeiske» u. Mens på færøysk er uttalen som i de fleste europeiske språk.

AssGermansk navn: Uraz (Uruz)
Urnordisk: uruR
Norrønt navn: Úr
Anglosaksisk navn: Ur
Islandsk navn: Úr

Uroksen

Dondald Duck

Den kloke lille høna (1934). Skisse til filmkarakteren Dondald Duck.

 

Palatino

Umbra by Adobe – OpenType

Umbra ble designet av R. Hunter Middleton for Ludlow Corporation i 1935. Dette er et «tre-dimensjonalt» skriftsnitt, unik ved at selve boksaven bare er definert ved sin skygge. Umbra ble opprinnelig designet som et «drop shadow»-alternativ til skriftsnittet Tempo – men er blitt stående igjen som et litt oppsiktsvekkende «display» typesnitt.

Robert Hunter Middleton (6. mai 1898 – 3. august 1985), amerikansk bokdesigner, maler, og fontdesigner. Født i Glasgow, Skottland. Han kom til Chicago i 1908 hvor han studerte ved School of the Art Institute.

Donald Duck er en tegnefilm- og tegneseriefigur som ble skapt av amerikaneren Walt Disney og som opptrer i en rekke filmer fra The Walt Disney Company og i den fiktive tegneseriebyen Andeby. Han dukket første gang opp i tegnefilmen Den kloke lille høna (The Wise Little Hen) den 9. juni 1934, og gjorde seg utover på 1930-tallet bemerket sammen med Langbein i kortfilmene om Mikke Mus. Skaperen Walt Disney oppdaget nemlig tidlig at hans hjertebarn Mikke Mus ikke var spesielt morsom alene, og gav Donald rollen som Mikkes hissige medhjelper.

Rostrilongitudekvotient

Rostrilongitudekvotient, forkortet RLK, er definert som forholdet mellom en tegneseriefigurs (fortrinnsvis en ornitologisk Disney-figur fra tegneseriebladet Donald Duck & Co) nebblengde og hodehøyde, målt i profil.

Donalds nebb har endret seg med årene. På 1930-tallet var det noe lengre enn i dag. Dette og andre fascinerende fakta om Donalds univers ble utdypet i en meget populær bok av Jon Gisle i 1973, Donaldismen, og som dannet grunnlaget for en delvis seriøs og munter vitenskapsgren.

Ur

Ur – i oldtiden mektig by i sørlige Mesopotamia ved Eufrats høyre bredd nær det sted hvor den løper sammen med Tigris, og ikke langt fra kysten, på et sentralt gjennomgangssted for karavaneveiene (dagens Tell el-Muqajjar i Irak). I sumerisk tid, før Babylons oppkomst, var den lenge politisk og til dels religiøst sentrum for landet; den var hovedsetet for dyrkelsen av måneguden Nanna og nevnes i Det gamle testamente som Abrahams hjemsted.

Uer

Uer benfiskart i uerfamilien. Den er sterkt rødfarget, mørkere på rygg og sider, lysere på buken, og kroppen er dekket av store skjell. Ueren kan bli opptil 1 m og 15 kg, men få blir over 60 cm lange. Alle uere føder unger, dvs. eggene befruktes og klekkes i hunnen, og ungene, som er 5–7 mm, sprenger eggeskallet ved gytingen, som foregår fra april til august. Kan bli over 60 år gammel. Den lever langs kontinentalskråningen eller i frie vannmasser på 100–500 m dyp.

Ulv

Ulv canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, skrubb og gråbein. I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og polarulv.

Pelsen er som regel grå til brunaktig, men varierer fra hvit hos dyrene nordligst i tundrabeltet, via rød og brun til svart. Vinterdrakten er litt lysere enn sommerdrakten. Undersiden er lys. Kroppslengde 100–150 cm, skulderhøyde 66–81 cm, hale 33–51 cm, vekt 20–55 kg (ungdyr noe mindre; hannene kan veie opptil 80 kg).

Urbs

U – som forkortelse på latin betyr Urbs, byen, dvs. Roma, hovedstad i Italia, i regionen Lazio og i provinsen Roma. Ligger på begge sider av Tevere (Tiber), ca. 25 km fra dens utløp i Tyrrenske hav. 2 786 000 innbyggere i bykommunen (2012). Roma er Italias administrative, kulturelle og religiøse sentrum. Byen omslutter Vatikanstaten, som styres av paven og er det åndelige og administrative sentrum for den romersk-katolske kirken.

Uran

U – atomsymbol for grunnstoffet uran. , metallisk, radioaktivt grunnstoff i actinoide-rekken i grunnstoffenes periodesystem. Uranmetall er sølvhvitt, det er duktilt og kan trekkes til tråder eller valses til folier. Uran eksisterer i tre krystallinske modifikasjoner: ortorombisk α-uran opp til 668 °C, tetragonalt β-uran ved 668–775 °C og kubisk romsentrert γ-uran over 775 °C.

Uttale: urˈan
Etymologi: etter planeten Uranus