Y

Y – 25. bokstav i det latinske alfabetet, 20. i det greske (Υ). Grekerne har muligens opptatt tegnet fra en eldre stavelsesskrift som var i bruk på Kypros. I gresk var bokstavens lydverdi opprinnelig u, senere y. Etruskerne og fra dem romerne opptok bokstaven som V (se U og V). Under Augustus ble rettskrivningen på latin her endret til y. I sengresk tid ble både υ og οι uttalt i. For å betegne at lyden skulle skrives υ, ikke οι, sa man at man skulle skrive y psilon, «bare y»; derav navnet.

IsGermansk navn: Icz (Isa)
Urnordisk: isaR
Norrønt navn: Íss
Anglosaksisk navn: Is
Islandsk navn: Íss

Poster

Fair

 

Yokawerad

Yokawerad – OpenType (PostScript Flavored)

Yokawerad er laget av Gluk Fonts, som i hovedsak designer «Free Fonts» som distribueres gratis på nettsteder som fontsquirrel.com og dafont.com. Gluk har egne nettside, men informerer ikke så mye om selg selv.

Yokawerad er er moderne, lastet opp til Font Squirrel i mars, 2012, variant av viktorianske typer som preger mya av postere og reklame fra siste halvdel attenhundretallet. Ofte betegnet som stilforvirring – men det må sees i lys av Arts and Craft-bevegelsen som hadde til hensikt å rydde opp og framelske det lett elegansen som således fikk prege både Art nouveau og Art deco langt inn på nittehundretallet.

Selv om den industrielle revolusjonen hadde sine fordeler med den store utviklingen innenfor teknologien, hadde den også sine ulemper. Kvaliteten på bøker - design og typografi - var dårlig og billig. Flere reagerte på dette og det var dette som startet Arts and Craft-bevegelsen i Storbritannia. Den omfavnet kunstnere, arkitekter, designere, forfattere og håndverksarbeidere. Tilhengerne av bevegelsen ønsket å ødelegge det kommersielle systemet, fordi de mente at dette skapte avstand mellom designer og produsent. De ønsket at det som ble produsert ikke bare skulle se bra ut, men at det også skulle være funksjonelt.

Victorian PosterWilliam Morris (1834 - 1896) var bevegelsens frontfigur og var en designer, typograf, trykker og utgiver. Arts and Craft har ikke en bestemt stil, men kjennetegn er enkle former. Arkitektur, møbler, keramikk, smykker, mønstre og farget glass er typisk Arts & Craft. Bevegelsen er kjent som en "bro" mellom tradisjonelle viktorianske verdier og moderne bevegelse.


José Ortega y Gasset

Y brukes mellom farens og morens etternavn i spanske familienavn, f.eks. José Ortega y Gasset. (1883 – 1955)

Han grunnla tidsskriftene «España» (1915–1924) og «Revista de Occidente» (1923). På samme tid deltok han ved utarbeidelsen av den spanske forfatningen. Under inntrykk av Weimarrepublikken skrev han det sentrale verket La rebelión de las masas (1929). Fra 1910 til 1936 var han professor i metafysikk, logikk og etikk ved Complutense-universitetet i Madrid, fra 1936 til 1945 levde han i eksil i Frankrike, Argentina og Portugal. Som kulturfilosof bygget han på Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche og Wilhelm Dilthey.

The Y

The Y YMCA Young Men Christian Association (Kristelig forening for unge menn – KFUM) er en verdensomspennende organisasjon med mer enn 58 millioner stønadsmottakere fra 125 nasjonale foreninger. Den ble stiftet 6. juni 1844 av George Williams i London og har som mål å sette «kristne prinsipper» ut i praksis ved å utvikle kropp, sinn og ånd.

De ulike lokale YMCAs er frivillig tilknyttet gjennom sine nasjonale organisasjoner. De nasjonale organisasjonene i sin tur er en del av både et område Alliance og World Alliance av YMCAs . The World Alliance viktigste motto er: Empowering young people, og har hovedkontor i Genève, Sveits.

Y-veien

Y-veien. Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Opptak til studier forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videre-gående skole.

Studiene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Tilbud om y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniør-utdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

 

Generasjon Y

Generasjon Y – De er pengesterke og topp utdannet. Og livredde for å leve et vanlig liv. Danske trendforskere kaller dem generasjon Y. Det er en samlebetegnelse på unge mellom 15 og 30 år som har vokst opp i et ekstremt rikt velferdssamfunn. Landet er forlengst bygget. Nå må de eventuelt bygge på påbygget. De vil aldri glemme angrepet på World Trade Center. Politisk er ungdomstiden deres preget av George Bush og Tony Blair, konstant terrorfare og krigene i Afghanistan og Irak. Når de blir gamle, vil de kunne fortelle om da EU fikk nye medlemmer i øst.

Y Gallery

Y Gallery ligger i New York, og er et sted som søker å skape en dialog mellom ulike samfunn gjennom utstillinger, foredrag og andre aktiviteter. Den kuratoriske holdningen har vært konsekvent i å vise kritiske diskurser med poetiske undertoner.

Det er blitt publisert artikler om Y Galleriets utstillinger i Art Forum, Art in America, Art Review, Art News, The Brooklyn Rail, The New York Times med flere. Adressen er 165 Orchard Street, New York, NY 10002 (Mellom Rivington og Stanton).