Toscana – San Galgano

Saint Galgano var et cistercienserkloster grunnlagt i dalen til elven Merse mellom byene Chiusdino og Monticiano , i provinsen Siena . For tiden står fortsatt de takløse veggene til klosterkirken i gotisk stil fra 1200-tallet. I nærheten ligger kapellet eller Eremo eller Rotonda di Montesiepi (1185), graven til Saint Galgano og det påståtte stedet for hans død i 1181, et sverd som sies å ha blitt drevet inn i en stein av Galgano, og et kapell med fresker av Ambrogio Lorenzetti .

Klosteret ble dannet rundt stedet for den tidligere eremitasjen Galgano Guidotti (San Galgano), og byggingen av kirken begynte rundt 1220, og ble fullført rundt seks tiår senere. Klosteret vokste i rikdom og ble alliert med republikken Siena . Munker fra klosteret tjente rutinemessig som Camarlinghi di Biccherna , dvs. høye sorenskrivere i den viktigste finansinstitusjonen i republikken.

Men i løpet av et århundre klarte ikke republikken å beskytte den mot omstreifende condottieri, og John Hawkwood og hans menn plyndret klosteret fra 1363. På slutten av 1300-tallet var det bare abbeden som var igjen i klosteret.

Klosteret forble fattig og fortsatte å forfalle i nesten fire århundrer. Kardinal Giuseppe Maria Feroni var abbed fra 1765 til 1767. I 1786 falt klokketårnet og tok med seg taket på kirken. Ruinene ble plyndret for byggemateriale. Noen restaureringer skjedde på 1800- og 1900-tallet, men kirken er fortsatt en ruin. Det lange høye skipet med vinduene og et apsisrosevindu står fortsatt. Klosterets kapittelhus og en del av scriptoriet gjenstår også.

Rotonda-kapellet ble restaurert i 1924 og beholder sin særegne middelalderske form, lik tidligere antikke romerske mausoleer. Tilbake til reisebloggen>>