Toscana – Roselle

Roselle var en viktig gammel by i Etruria (omtrent moderne Toscana ), som overlevde til middelalderen før den ble forlatt. De imponerende arkeologiske levningene ligger nær den moderne frazione eller landsbyen Roselle i kommunen Grosseto.

Restene av de gamle bygningene ble brakt frem i lyset ved hjelp av en lang kampanje med utgravninger utført under arkeologen Clelia Laviosa fra 1950-tallet. Nyere arbeid har avslørt mange flere imponerende bygninger.

De første sporene etter bosetning er vist i lag som inneholder relikvier av Villanovan og på slutten av 7., tidlig 6. århundre f.kr. Grunnlagt som en by på 700-tallet f.Kr., ble den sitert av Dionysius av Halikarnassus som en av byene som brakte hjelp til latinerne i krigen mot romerkongen Tarquinius Priscus . Det utviklet seg til skade for nabobyer, spesielt Vetulonia .

Roselle var assosiert med, men faktisk ikke en av, de tolv byene i den etruskiske konføderasjonen . Oppdagelsen av attiske vaser med røde figurer vitner om byens kommersielle kontakter med Hellas og de greske koloniene i Sør-Italia. Romerne inntok den i 294 f.Kr. I 205 f.Kr. bidro den med korn og tømmer til flåten til Scipio Africanus . En koloni ble grunnlagt her enten av Triumviri eller av Augustus .

I 935 ble byen ødelagt av sarasenere . Den ble ikke gjenoppbygd på grunn av en malariaepidemi. Tilbake til reisebloggen>>