HjemBlind

Bygget i 1891 etter tegninger av arkitekt Harald Olsen – i Torggata 9. Bygningen er bygget i nyrenessanse, med en rundbuet portal over to etasjer med de to kvinneskikkelsene utført av Brynjulf Bergslien. Kuppelen ble satt inn i 1929.

Eldorado sto uforandret fra 1939 til 1985. Da ble salen revet for å gi plass til et nytt kinosenter (arkitekt Ivar Lykke). Det nye Eldorade sto ferdig året etter med 1133 seter fordelt på fem saler i to etasjer. Foajéens rotundeform ble beholdt – men med ny glasskuppel, trapper og galleri.
I 1928 tok Oslo kinematografer over eiendommen. Året etter ble kinoen gjenåpnet som Norges første lydfilmkino, med kuppel og navnet Eldorado. Premierefilmen var verdens første lydfilm; The Singing Fool med Al Jolson. Salen ble bygget om i 1937 og galleriene ble erstattet med en tverrgående balkong i “superkino-stil”.
Eldorado Koncert og Varitélokale rommet ca. 2000 tilskuere. Her hadde Tuttu Frutti – Norges første revy – premiere i 1893. Skuespillerne Alma og Johan Fahlstrøm tok over i 1903, Henrik Bull sto for en ombygging til jugendstil. Fahlstrøms Theater var i drift til 1911, da etablissementet gikk over til kinodrift, først under navnet Verdensspeilet senere Admiral-Palads.

Området rundt Youngstorget i neon:

Triconette

Venstres hus

Eldorado

Strøget