HjemBlind

Det vil vel være å ta i litt å si at Postgirobygget et både elsket og hatet. Arbeiderpartiets Sissel Rønbeck uttalte en gang at det må være en nasjonal oppgave å få Postgirobygget revet. De mest positive tilnærmingene må vel være de ironiske – som i revyvisa til Øivind Blunck; “Posten skal fram”. Eller når et poporkester kaller seg … “Postgirobygget”. Altså ikke så mye elsket som hatet, tålt og ledd av.

Postgirobygget har adresse Biskop Gunnerus' gate 14, sto ferdig i 1975 og er tegnet av Odd Borgrud Pedersen og Rolf Christian Krognes. Hovedbygget hadde 20 etsajer og var 85 meter høyt. På 2000-tallet ble bygget endret ved at det visuelt ble delt i to, med en forhøyelse av den ene delen og en vertikal fure i den tidligere så massive lamellformede fasaden mot nord.
Posten - logo
Postgirobygget

Grønland i Neon:

Oslo Spektrum

Postgirobygget

Bussterminalen

Pigalle

Adam og Eva

Tandbergs elektriske as

Jens Evensen