HjemBlind

Karl Johans gate 25 er en monumental forretningsgård oppført som om- og påbygning av to eldre bygninger for juvlér J. Tostrup i 1893 – 1898. Arkiitekter er Christian Fürst, Waldemar Hansteen og Torolf Prytz. Nybarokk med innslag av nygotikk etter amerikanske forbilder.

Olav Thon Gruppen skjærer selvsagt i øynene på enhver rettskrivingsfantast; de kunne godt har spandert en bindestrek. Fremskrittspartiet har doblet sin innsats på neonfronten siden de holdt til på Youngstorvet.
I forbindelse med tusenårsskiftet 2000/2001 fikk gårdeiere og næringsdrivende på Karl Johan i stand et samarbeid om en felles belysningsprofil for gata. Et flertall av gårdene fikk sin karakteristiske up-light belysning alt i 1999, altså mer enn et år før tusenårsskiftet. Men pytt-pytt, hva er vel et år til eller fra et millenium.
Torolf Prytz, som var inngiftet i Tostrup-familien fikk ideen til bygningen etter å ha besøkt Chicago-utsillingen i 1893. Gården ble følgelig utstyrt med heis og elektrisk lys. Bevertningsstedet Tostrupkjelleren har holdt det gående siden gården var ny. Stedet var i flere år presseklubb, men ble uegnet for røysugne journalister etter røykeloven.

Karl Johans gate i neon:

The Scotsman

Freiauret

Tostrupgården

Hard Rock Café

Last Train

Dizzie