HjemBlind

Grændsens Skotøimagazin A/S er Nordens største skomagasin i ett hus. Fire etasjer med skostørrelser fra nr. 18 (baby) til 48. Gården er oppført i 1888 og tegnet av Christian Joachim Thomas Reuter; hans første større prosjekt. Opprinnelig i nyrenesanse/ nybarokk – senere bygget om til funkis.

Grensens gateløp lå opprinnelig utenfor og langs vollene, og ble kalt Grændsegaten. Gaten fulgte dagens løp til krysset Akersgata/ Grensen. Krysset mellom dagens Akersgata og Grensen var et sentralt knutepunkt og ble på 1700-tallet kalt Korsveien. Da vollene ble revet, og byen fikk sin nye kirke på Stortorget, fikk gaten en mer sentral betydning i byen som handelsgate.
G12
G12

Grensen i neon:

Indiska

Grændsens Skotøimagazin

Da Vinci Bar

Fru Lyng

Oslo Nye Teater