HjemBlind

Da Vinci Cafe og Bar er en avdeling av restauranthuset Mona Lisa som dekker fire etasjer av Grensen 10. Her har det vært bevertning siden 1860-tallet. Da Vinci-skiltet er ikke lett å få øye på; under baldakinen som dekker uteserveringen – et nesten innendørs tilbud for røykende gjester.

Restaurant "Mona Lisa" ble etablert i 1987 av gründer og eier N. Virani. En av de største eksteriørmessige forandringer skjedde i 1990; da ble baldakinen langs 2. etasje ombygget til balkong. Og da røykeloven ble vedtatt i 2004 fikk utserveringen navnet Høybråten etter røykelovens far, Dagfinn Høybråten.
i 1912 bygde brødrene bygningene om til en mer helhetlig løsning, ved hjelp av arkitekt Einar Engelstad. Under førsteverdenskrig åpner det første serveringstedet – Wilskow Restaurant, som holder det gående fram till forbudstiden (1916 - 1927). Etter den tid var det Grensekafeen som sto for serveringen.
I 1862 - 63 oppfører brødrene Wold en gård i Grensen 10, opprinnelig som to bygninger; et våningshus og et pakkhus. Her åpnet de “Brødrene Wold Colonial Fedevare og Brændevinshandel“. I 1880 åpner Norges første telefonsentral i etasjene over: “International Bell Telephone Company”. Arkitekten var Henrik Thrap-Meyer.

Grensen i neon:

Indiska

Grændsens Skotøimagazin

Da Vinci Bar

Fru Lyng

Oslo Nye Teater