HjemBlind

Teateret ble stiftet i 1918, som Det Nye Teater A/S, med staten som hovedaksjonær. I 1924 vedtok representantskapet i A/S Det Nye Teater å kjøpe Rosenkrantzgt. 10, rive den gamle bebyggelsen og reise teatret på denne tomten. Grunnsteinen til teaterbygningen ble lagt den 15. oktober 1927. Kranselag ble holdt den 3. august 1928.

I 1994/95 ble det under ledelse av arkitektene Kristin Jarmund og Ola Helle forestatt en omfattende oppgradering av publikumsområdene. Bygningen ble etter flere tidligere endringer tilbakeført til sin opprinnelige og elegante funkisstil samtidig som man tilførte nye løsninger og moderne elementer. For et større bilde av hele fasaden; klikk på bildet ovenfor.

A/S Oslo Nye Teater ble i 1959 stiftet, etter initiativ fra Oslo kommune, som innebar at A/S Scenekunst og Folketeatret ble slått sammen. I 1967 overtok Oslo kommune det fulle økonomiske ansvaret for driften. Fra 1986 fikk teatret også bidrag fra Staten, en ordning som opphørte i 1999 da Oslo kommune igjen overtok ansvaret på egenhånd.

Det var arkitektene Gudolf Blakstad og Jens Dunker som tegnet det karakteristiske betongbygget i forenklet nyklassisisme, på vei over til funksjonalisme, med en heisscene i et høyt scenehus (pga. en trang tomt). Heisen er fullt operativ den dag i dag, og som den eneste sceneheisen i Nord-Europa er den med på å gi Oslo Nye Hovedscenen særpreg.

Grensen i neon:

Indiska

Grændsens Skotøimagazin

Da Vinci Bar

Fru Lyng

Oslo Nye Teater