Ni hundre år er en brukbar alder

Gamle Aker kirke regnes som Oslo eldste bevarte bygning og en av de eldste på Østlandet overhodet. Akkurat hvor gammel den er, har det vært spekulert i, men det ser ut til å være vanlig å anta at den ikke er eldre enn 1080, men mye tyder på at den er bygget senere – samtidig med St. Hallvard-kirken. Og at det er den samme byggehytta som var ansvarlig. I så fall er den bygget mellom 1130 og 1160.

To større restaureringer

På disse siden kan du lese om branner, plyndring og privatisering av kirken før den igjen ble offentlig eiet – bare for nesten å bli revet. I 1861 fikk den sitt nåværende ytre, med det karakteristiske tårnet. Før restaureringen i 1800-åreneI 1955 ble den gjenåpnet med sitt nye interiør – blant annet glassmaleriene til Thorvald Moseid. Bildet til høyre er i apsiden, bak alteret og har tittelen “Den seirende Kristus”

Østlandsbasilikaene

Kirken er en romansk, treskipet steinbasilika. Koret har apsis i øst, med et kapell/sakristi med apsis på nordsiden av koret. Kirken var opprinnelig fylkeskirke i Vingulmark (norrønt Vingulmörk), som var det gamle navnet på et småkongedømme og senere jarledømme i norrøn tid og i middelalderen rundt Oslofjorden.. Kalksteinen som kirken er bygget av, ser ut til å være brutt delvis svært lokalt, fra deler av det som nå er Vår frelsers gravlund, og delvis fra øyene i Oslofjorden. Stilmessig er det vanlig å trekke paralleller til St. Hallvard-kirken, Hamar domkirke og Nikolaikirken på Gran.

Hovedkirke i Aker fra 1849 til 1855

Tegningen ovenfor viser sør- og vestfasaden før restaureringen på 1800-tallet. Fram til restaureringen var de fleste opprinnelig vinduer i behold ved siden av de såkalte “utskuddsvinduene”, som trolig går tilbake til 1600-tallet. Tegningen av Holtermann 1852. Foto: Riksantikvaren.

Glassmaleriet i apsis