Spirets hemmeligheter

Kirkeregnskapene som begynner i 1630-årene omtaler bare en takrytter eller klokkestol av tre. Denne finnes på den eldste avbildning og sitter som vanlig over midtskipstaket. I 1599 fikk kirken to klokker fra Akershus. Dette kan tyde på at tårnet er blitt ødelagt ved brannen i 1592 og erstattet av en takrytter for opphengning av klokkene. Den takrytter som kirken hadde før restaureringen var oppført etter brannen i 1703. Spiret med kule, vindfløy og kors ble satt opp på tårnet etter at det var ferdig bygget i 1860. Vindfløyen bærer Frederik IVs monogram med krone og årstallet 1704. I kulen finnes en blikkdåse med mynter nedlagt 30. juni 1704 som markering av kirkens gjenoppbygging, dessuten en blykapsel med en sølvskilling fra 1786 og beretning om istandsettelse dette år. I 1860 ble det i tillegg lagt ned en speciedaler i sølv fra 1857, bystyrets behandlinger av kirkesaken, Oslo Sparebanks forstanderskaps forhandlinger 30. mars 1860 og Morgenbladet av 29. mars.

1857 Speciedaler i sølv - kron 1857 Speciedaler i sølv - mynt 1786 skilling - kron 1786 skilling - mynt

Myntene til venstre, fra 1857, er sannsynligvis forfalskninger – i motsetning til de som ligger i kulen.

Spiret