Prekestol skåret av Detalj fra Thomas Blix' prekestol

Detalj, Blix' prekestol

Søyle med kapitel mot nordlig sideskip

Søyle med kapitel

Midtskip, kor og alter

Midtskip, kor og alter

Døpefont og åpning mot spiraltrapp opp til tårnet

Døpefont

Alter med Moseids glassmaleri

Alter med glassmaleri

Moseids glassmaleri i sørlig alter

Moseids glassmaleri

Hovedalteret

Hovedalteret

Midskipet sett gjennom koret

Midtskip og kor

Taket i apsiden, kapellet i nord

Taket i apsiden, nord

Kapellet

Kapellet

Glassmaleri på vesteveggen

Glassmaleri, vesteveggen

De seirende Kristus

Moseids arbeide

Detalj fra alterduken

Detalj fra alterduken

Dua i prekestolens tak

Prekestoltaket, due

Nadverden – opprinnelig del av alteret

Nadverden

Forrige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Neste