Skilt ved porten

Skiltet står på porten ved inngangen til kirka