Vestvinduet

Vestvinduet fra utsiden med årstallet 1860 innhugget