Kapell med apsis

Kapell med apsis. Det er her, nederst ved sokkelen at vi kan skimte dragehodet.