Kristusframstilling på en av gravene

Kristusframstilling på en av gravene; Helga Aagaard, født Höyer Möller, 1855 – 1920.