Interiør fra Gamle Aker kirke. 1935

Interiør fra Gamle Aker kirke. 1935.
Foto: O. Væring, utlånt av Oslo Byarkiv