Interiør fra Gamle Aker kirke. 1934.

Interiør fra Gamle Aker kirke. 1934.
Foto: O. Væring, utlånt av Oslo Byarkiv