Gamle Aker kirke 1865

Gamle Aker kirke 1865. Foto: Oluf Vilhelm Falck-Ytter, utlånt av Oslo Byarkiv