Flyfoto 1952

Grünerbrua, Møllerveien, Brenneriveien, Nordre gate, Kuba, Gassbeholder, Telthusbakken, Gamle Aker kirke, (flyfoto)1952
Foto: Widerøes Flyveselskap/Vilhelm Skappel, utlånt av Oslo Byarkiv