Gamle Aker kirke 1902

Gamle Aker kirke sett fra syd. Bildet er datert 3. april 1902.
Foto: Ukjent, utlånt av Oslo Byarkiv