Innsiden av kirketårnet, 1902

Fra innsiden av kirketårnet. Bildet er datert 17. april 1903.
Foto: Ukjent, utlånt av Oslo Byarkiv