Innsiden av kirketårnet, 1902

Fra opparbeidelsen av parken på St. Hanshaugen. Bebyggelsen langs Geitmyrsveien. Gamle Aker kirke i bakgrunnen. Bildet er en montasje av to fotografier, der dette bildet er venstre del, og A-20189/U/002/056b er høyre del. Stadsingeniøren - Fotografier af Kristiania (albumtittel). Ca 1892, basert på øvrige daterte bilder i samme album. Foto: Ukjent, utlånt av Oslo Byarkiv