Plan av Bymodellen på utstillingen 1924

Middelalderens Oslo. Plan av Bymodellen på utstillingen 1924