Hovedresultater av utgravninene 1865 – 1924

Middelalderens Oslo. Hovedresultater av utgravninene 1865 – 1924.