Schirmers restaureringsforslag 1851

Schirmers restaureringsforslag 1851. Kirkens hovedtrekk er beholdt, men resultatet er en helt ny bygning. Skip og tverrskip er omdannet til et rom, og pillarene er erstattet aven slankere type med ens form. Kor og kapell er utvidet mot nord og har fått større grunnflate. Kirken har dessuten fått et jevnt antall vinduer og en annen fasadeutforming. "Tillægg til Morgenbladet" 1852. Universitetsbiblioteket, Oslo.