Tegning av Holtermann 1852

Kirkens syd- og vestfasade før restaureringen i 1800-årene. Tverrskipets midtrom har yttertak felles med koret, mens tverrskipsarmenes tak danner en fortsettelse av sideskipstaket. Ved en opprinnelig løsning uten tårn ville tverrskipets midtrom hatt tak i høyde med midtskipet. Over sideskipstaket i vest er det et murfremspring som tilhørte trappen inne i muren. Det ble fjernet da denne ble gjenmurt. Frem til restaureringen var de fleste opprinnelige vinduer i behold ved siden av de såkalte "utskuddsvinduer" , som trolig går tilbake til 1600-årene. Tegning av Holtermann 1852. Foto Riksantikvaren