Tegning av Braag 1795

Kirkens nordfasade med vinduer av samme type som i syd, men uten opprinnelige vindusåpninger. Tegning av Braag 1795. Oslo Bymuseum.