Plakett på veggen utenfor nr. 39, signert Selskabet for Oslo byes vel.

Telthusbakken. Forstad fra ca. 1800 på herreløs del av bymarken. Navn etter den militære lagerbygningen fra 1755 “Det Aggerske Compagies Telthus” øverst ved kirken. Plakett på veggen utenfor nr. 39, signert Selskabet for Oslo byes vel.