Sett fra sør en vintermorgen, rett før belysningen slukkes

Sett fra sør en vintermorgen, rett før belysningen slukkes