Prekestol skåret av Thomas Blix 1715

Prekestol skåret av Thomas Blix 1715. Fot og himling er ny og skåret etter forbilde av andre arbeider av Blix. Prekestolen er et av de få inventarstykker som har vært i sammenhengende bruk siden den ble anskaffet.