Søyle med kapitel mot nordlig sideskip

Søyle med kapitel mot nordlig sideskip