Midtskip, kor og alter

Døpefont og åpning mot spiraltrapp opp til tårnet (ikke i bruk)