Døpefont og åpning mot spiraltrapp opp til tårnet

Alter med Moseids glassmaleri