De seirende Kristus

Glassmaleri i korets østvindu med fremstilling av dep seirende Kristus,
utført av Thorvald Moseid ved kirkens restaurering i 1950-årene.