Kirkens eldste inventarstykke, en kiste fra 1656.

Kirkens eldste inventarstykke, en kiste fra 1656.